Pasqyrë e fabrikës

Ndërtesa e zyrës

Dhoma e mbledhjes

Makinë paketimi

Bimë e pikuar

Fabrika e thurjes

Bimë PVC

Bimë zhytëse

Bimë dorezë e rëndë

Tharje dorezash

Doreza Pashing

Bimë Latex

Fabrika e shtypjes së logos

Fabrika e Paketimit

Magazina e lëndëve të para

Ngarkimi i kontejnerit

depo